فهرست خدمات تخصصی

طراحی جلد کتاب حاکمیت خانواده برای شرکتهای خانوادگی

جهت نمایش روابط افراد در ساختار یک شرکت، از ایده مهره های شطرنج استفاده کردیم. اما برای اینکه این «افراد» تداعی کننده یک خانواده باشند، از لباسهای غیررسمی (غیراداری) برای نمایش شخصیت این مهره ها بهره بردیم.
البته امیدواریم فمینیستها خرده نگیرند که چرا شاه مرد است و وزیر زن!

این طرح جلد کتاب به سفارش مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی طراحی گردیده است. از کارهای قبلی سفارش داده شده توسط این مرکز می توانید طراحی جلد کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره و کاتالوگ مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی می باشد.

برخی مشتریان ما:

 • بانک ملت، بنیاد فرهنگی ملت
 • شرکت جیرینگ همراه اول
 • روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
 • پرداخت الکترونیک سداد
 • معاونت فرهنگی قوه قضائیه
 • خبرگزاری ایسنا
 • هلدینگ ایرانیان اطلس
 • سولیکو - برند کاله
 • شرکت کروز
 • بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشکده داروسازی تهران
 • دانشگاه آزاد لاهیجان
 • دانشگاه حکیم سبزواری
 • دانشگاه ادیان و مذاهب
 • پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور
 • شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت - اویک
 • دانا انرژی (ژئوفیزیک دانا)
 • مجموعه دنیای اقتصاد